• Ερευνητικά αποτελέσματα 2010*

  Ερευνητικά αποτελέσματα 2010*

  - Δημοσιεύσεις 170
  - Ετεροαναφορές 2607

  * Στοιχεία από πληροφοριακό σύστημα της ΜΟΔΙΠ Π.Θ.

 • Προπτυχιακές Σπουδές

  Προπτυχιακές Σπουδές

  - Πέντε (5) έτη σπουδών
  - Πέντε (5) γνωστικοί τομείς
     - Εφαρμογών και Θεμελιώσεων της Επιστήμης των Υπολογιστών
     - Τεχνολογιών Λογισμικού και Πληροφοριακών Συστημάτων
     - Υλικού και Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών
     - Σημάτων, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
     - Ενέργειας
  - Επαγγελματικά δικαιώματα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και
    Μηχανικού Υπολογιστών ΤΕΕ

 • Μετονομασία Τμήματος

  Μετονομασία Τμήματος

  Με βάση το υπ'αριθμ 92 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 131/5-6-2013, Τεύχος Α') το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων (ΤΜΗΥΤΔ) μετονομάζεται σε Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΗΜΜΥ).

 • Απασχόληση Αποφοίτων

  Απασχόληση Αποφοίτων

  - Εργαζόμενοι 63%
  - Άνεργοι 4%
  - Λοιπές Κατηγορίες (Μεταπτυχιακά, στρατ. θητεία, κτλ) 33%

 • Μεταπτυχιακές Σπουδές

  Μεταπτυχιακές Σπουδές

  - Μ.Δ.Ε. «Επιστήμη και Τεχνολογία Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών»
    - Έξι μαθήματα και Μεταπτυχιακή Διατριβή ή οχτώ μαθήματα
    - Διάρκεια ελάχιστη δύο εξάμηνα, μέγιστη οχτώ εξάμηνα
  - Μ.Δ.Ε. «Εφαρμοσμένη Πληροφορική»
    - Δεκαέξι μαθήματα
    - Διάρκεια ελάχιστη τέσσερα εξάμηνα, μέγιστη οχτώ εξάμηνα
  - Διδακτορικές Σπουδές
    - Διάρκεια ελάχιστη τρία έτη, μέγιστη οχτώ έτη

 • Υποδομές

  Υποδομές

  - Δύο (2) εργαστήρια προπτυχιακών φοιτητών
  - Εργαστήριο Ηλεκτρονικής
  - Δέκα (10) εργαστήρια μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψηφίων διδακτόρων

Αρχική Σελίδα

Φυσιογνωμία Τμήματος

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών υπάγεται στην Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ιδρύθηκε τον Μάρτιο του 2000 ως Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων και δέχτηκε τους πρώτους φοιτητές τον Σεπτέμβριο του ιδίου έτους… Περισσότερα →

Σπουδές

To Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, μέσα από ένα συνεχώς ανανεούμενο πενταετές Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών, καλύπτει ένα ευρύ φάσμα της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Ενέργειας, επιτρέποντας… Περισσότερα →